0

Vizuálny štýl Synagóga Bytča je prejavom mojej podpory pre záchranu tejto zabudnutej, ale stále oslňujúcej budovy v našom meste.

Kombinovaná značka synagógy Bytča je tvorená obrazovou značkou a textovou značkou zároveň.

Obrazová značka znázorňuje štylizované 12cípe slnko, ktoré je dominantným zdobným prvkom hlavného portálu stavby bytčianskej synagógy.

Okrem vizuálnej spojitosti so stavbou, je tento prvok aj symbolom atypickej polohy židovského chrámu, je symbolom juhu. Svätyňa synagógy nie je orientovaná na východ, k Jeruzalemu, ale neobyčajne na južnú svetovú stranu.

Štylizované slnko je aj symbolom prosperity, bohatstva a rastu. V minulosti bola synagóga znakom bohatého spoločenského a kultúrneho života v Bytči.

Z tohto dôvodu sa občianske združenie usiluje o jej záchranu, o jej rekonštrukciu, o jej rast, aby sa prostredníctvom tejto ikony opäť v Bytči rozvinul bohatý spoločenský život.

Súčasťou definovania vizuálneho štýlu je vypracovaný a už aj nasadený kompletný návrh informačného webu Synagóga Bytča:

synagogabytca.sk