0

Kombinovaná značka pre webový portál s názvom Lanceo, ktorý sprostredkuváva prácu freelancerom a služby jej zadávateľom.

Symbolom portálu je štylizovaná vrtuľa komunikujúca hlavné črty tohto subjektu — inovatívnosť, voľnosť, profesionalita a technológia.

Nosnou myšlienkou pri realizácii návrhu bol slogan — roztočte svoj biznis, roztočte to s freelancermi.