0

Grafické spracovanie mesačného diára 2016 s obálkou inšpirovanou vzormi slovenskej ľudovej modrotlače.

Hlavný mesačný kalendár je doplnený ročnými prehľadnými kalendármi, a tiež špeciálnymi záujmovými listami na konci diára.

Obálka má 10 grafických variant: Jozefína, Magdaléna, Alžbeta, Emília, Agáta, Jarmila, Ondrej, Samuel, Janík a Jerguš.

Diár je tlačený na papieri Munken. Vyšiel v náklade 200 ks.